ENGLISH – MIROSLAV MACH

VOCABULARY – MOTIVATE 1, 2

Tlačítkem OPTIONS v programu na procvičování slovíček můžete volit, který jazyk je první. (česky-anglicky, anglicky – česky)

Motivate 1

 
 

 

[/table]

[/table]

 

Unit 5, part 2

Motivate 2

Unit 1, part 1  Unit 1, part 2

Unit 2, part 1  Unit 2 part 2 [/table]

Unit 3, part 1 ,  Unit 3 part 2  [/table]

Unit 4, part 1  Unit 4 part 2[/table]

Unit 5, part 1

 

Unit 7, part 1

Unit 8 part 1

English grammar

 Příslovce    BE GOING TO  Přídavná jména   

Nepravidelná slovesa 1-20 překlad větNepravidelná slovesa 21-40 překlad vět

 Plural
Základní slovesa

[/table]

VOCABULARY MIXED TOPICS