DEUTSCH – EVA MACHOVÁ

SLOVNÍ ZÁSOBA – Wortschatz

GRAMATIKA – Grammatik

 

slovesa

lekce 1

ČTENÍ  – Leseverstehen

 ODKAZY NA UČEBNICE:  

 

slovíčka učebnice KLETT 1:  

 

slovíčka učebnice KLETT 2: