DEUTSCH – MIROSLAV MACH

 Essen und Trinken  Essen und Trinken chuť  Essen und Trinken členy  Essen und Trinken – dialog 1
 Essen und Trinken – dialog 2  Essen und Trinken dialog 3  Eriks Tag Nepravidelná slovesa v přít. čase skupina 2
Nepravidelná slovesa v přít. čase skupina 1 Nepravidelná slovesa v přít. čase mix Klett 2.3 essen und Trinken Spezialitäten aus Deutschland
Spezialitäten aus der Schweiz Spezialitäten aus Österreich Přivlastňovací zájmena
 Nepravidelná slovesa 2 Préteritum, perfektum Nepravidelná slovesa, Préteritum 1 Nepravidelná slovesa, préteritum 2  Nepravidelná slovesa 1 Préteritum, perfektum
Klett 3.2, Hausarbeiten + Modalverben  Modalverben (způsobová slovesa)  4.1 Ptáme se na cestu  Objekty ve městě
Slovní zásoba Klett 1    
 2.1, část 3
 2.2, část 2 2.3 část 1
  4.1, část 1