At the clothes shop

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Dobrý den.Hello. Good morning.
Co si přejete?Can I help you?
Mohu si vyzkoušet tyto rifle?Can I try on these jeans, please?
Ano, kabinky jsou támhle.Yes, the changing rooms are over there.
Jak Vám jsou?How are they?
Jsou příliš velké.They are too big.
Máte menší číslo?Have you got them in a smaller size?
Tady jsou.Here you are.
Jsou tyto lepší?Are these better?
Ano, vezmu si je.Yes, I´ll take them.
Chcete ještě něco?Do you want anything else?
Ne, díky.No, thanks.
Dělá to 10 liber.That´s 10 pounds altogether.