Adverbs and adjectives

příslovce a přídavná jména

  
vy ber z nabízené dvojice tu správnou.