ENGLISH – MIROSLAV MACH

VOCABULARY – MOTIVATE 1, 2

Slovíčka jsou naprogramována na míru dle našich potřeb v programu WORDWALL

Motivate 1

 Unit 9 part 1     

Motivate 2

 Unit 7 part 1                              
 Unit 8 part 1        Unit 8 part 2   

English grammar

  Nepravidelná slovesa 1-20    Nepravidelná slovesa 21-40     Nepravidelná slovesa 41-60                                      

PRONUNCIATION

     Odd one out (co sem nepatří)                         

                                                                    

DIFFERENT ACTIVITIES

 The Ice Hotel