DEUTSCH – EVA MACHOVÁ

 

 pozdravy  složená-slova  Meine-Familie  protiklady příd. jména
 křížovka-čísla-1  křížovka Essen und Trinken  křížovka-potraviny KŘÍŽOVKA-OBLEČENÍ
 Essen-und-Trinken  hodiny  časové-údaje  ja-nein
 zápor  způsobová-slovesa  zvratná slovesa 1  zvratná slovesa 2
 zájmeno-kein  zájmeno svůj  wer  věty
 zájmenná příslovce 1  zájmenná příslovce 2  zájmenná příslovce 3  udání množství 1
 udání množství 2  tvary rozkaz. způsobu 1  tvary rozkaz. způsobu 2  stupňování příd jmen.
 text Julias Umzug  text Im Geschäft  text Steckbrief  skloňování-členu
 spojky-quiz  spojky-doplňovačka  quiz-předložky  quiz předložky časových údajů
 předložky 1  předložky 2  přivl. zájmena  qiuz členy potravin
 perfektum-1  perfektum-2  préteritum  otázka-odpověď
 osobní-zájmena  odl.předp.1  odl.předp.2  odl.předp.3
 odl.předp.4  odl.předp.5  odl.předp. 6  odl. předp. 7
 nepravidelná-slovesa  nahrazování podst. jmen zájmeny  man-es  jeder-dieser
 Im-Restaurant  hodiny  Das-sonderbare-Rezept  členy-po-předl.
 časování sloves v textu  als-wenn  allein-selbst časování sloves
 osoby sloves  Množství potravin  Předložky mix  Skládej věty:

1 2 3 4 5

Odlučitelné předpony  Slovosled vět   Kvíz – odluč. předpony   Přídavná jména – skloňování 
 Přídavná jména – skloňování -kvíz  Präteritum – quiz  Präteritum – procvič tvary  HODINY
 koncovky sloves  Skladba jednoduché věty  slovesa MIX  přivlastňovací zájmena

ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY 

Slovíčka 2.1. 

TIERE

ODKAZ NA UČEBNICE:

Klasse 1

Deutsch.com

Planet Plus

Planet

Klett Maximal interaktiv