DEUTSCH – EVA MACHOVÁ

 

SLOVNÍ ZÁSOBA – Wortschatz

GRAMATIKA – Grammatik

 

 

ČTENÍ  – Leseverstehen

 

 ODKAZY NA UČEBNICE:  

 

slovíčka učebnice KLETT 1:  

 

slovíčka učebnice KLETT 2:  

 
 
 

hra 1