DEUTSCH – MIROSLAV MACH

 Essen und Trinken  Essen und Trinken chuť  Essen und Trinken členy  Essen und Trinken – dialog 1
 Essen und Trinken – dialog 2  Essen und Trinken dialog 3  Eriks Tag
 Nepravidelná slovesa 2 Préteritum, perfektum Nepravidelná slovesa, Préteritum 1 Nepravidelná slovesa, préteritum 2  Nepravidelná slovesa 1 Préteritum, perfektum
Klett 3.2, Hausarbeiten + Modalverben  Modalverben (způsobová slovesa)  4.1 Ptáme se na cestu  Objekty ve městě
 

Slovní zásoba Klett 1

   
 2.1, část 3
 2.2, část 2
 Slovíčka 4.1, 1. část