zájmeno svůj

Quiz

vyber správný tvar zájmena svůj