která odpověď se hodí

přiřazovací cvičení

přiřaď správnou odpověď