zájmena osobní

přiřazovací cvičení

přiřaď správné slovíčko