odlučitelné předpony

přiřazovací cvičení

přidej správnou odlučitelnou předponu